Pirms turpināt, lūdzu, izlasiet šo Līgumu, jo piekļūstot, pārlūkošanu, vai citādi izmantojot Vietni, jūs piekrītat visiem minētajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE UN PILNĪGUMS

FISHISHERE neuzņemas atbildību, ja šajā Vietnē pieejamā informācija nav precīza, pilnīgs vai aktuāls. Materiāls šajā vietnē ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai, un to nedrīkst paļauties vai izmantot kā vienīgo pamatu lēmumu pieņemšanai bez konsultēšanās ar primāro., precīzāks, pilnīgāki vai savlaicīgāki informācijas avoti.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šīs vietnes saturu, bet mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju Vietnē. Jūs piekrītat, ka jūsu pienākums ir uzraudzīt vietnes izmaiņas. Ekrāna noklusējuma un fotografēšanas tehnikas dēļ daži vienumi var izskatīties nedaudz lielāki vai mazāki par faktisko izmēru. Citas preces var būt attēlotas lielākā izmērā nekā faktiskais, lai skaidri parādītu detaļas, vai mazāks par faktisko izmēru, lai parādītu visu vienumu.

2. TREŠĀS PUSES SATURS

Noteikts saturs, funkcijas un funkcionalitāte šajā Vietnē var piederēt un pārvaldīt trešām personām – Trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Šāda satura izmantošana un mijiedarbība ar to, uz funkcijām un funkcionalitāti vai uz Trešās puses saturu var attiekties atsevišķi noteikumi un nosacījumi.

Tādā gadījumā, jūs atzīstat, ka šie lietošanas noteikumi neattieksies uz to, kā jūs izmantojat Trešo pušu saturu un ka jūs būsiet pakļauts un ievērosiet šādu trešo pušu nodrošinātāju piedāvātos lietošanas noteikumus..

JŪS ATZĪST, KA MĒS NESAM ATBILDĪGI VAI CITĀDI ATBILDĪGI PAR TREŠO PUŠU SATURU VAI TREŠO PUŠU NODROŠINĀTĀJU DARBĪBĀM VAI IZKLĀTĪBĀM UN KA JEBKĀDAS PRASĪBAS VAI CITI DARBĪBAS IEMESLI IR PIEEJAMI, LAI JŪSU PIEEJAMIES. NODROŠINĀTĀJS(S) UN NE MUMS.

3. MATERIĀLU IZMANTOŠANA VIETNĒ

Viss saturs šajā vietnē (ieskaitot, bez ierobežojuma, tekstu, dizains, grafikas, logotipi, ikonas, attēlus), ir FISHISHERE ekskluzīvs īpašums un pieder tam, tā licences devējiem vai satura nodrošinātājiem, un to aizsargā autortiesības, preču zīmes un citi piemērojamie tiesību akti.

ZVEJAS ŠEIT, vai tā licences devējiem vai satura nodrošinātājiem, saglabā visas īpašumtiesības uz Vietnē sniegto materiālu, ieskaitot visas saistītās intelektuālā īpašuma tiesības, un nodrošināt šo materiālu jums saskaņā ar licenci, kas ir atsaukta jebkurā laikā pēc uzņēmuma ieskatiem. FISHISHERE negarantē un neapliecina, ka jūsu materiālu izmantošana šajā vietnē nepārkāps trešo pušu tiesības, kas nav saistītas ar FISHISHERE.

4. RĪCĪBA VIETNĒ

Mēs sniedzam pakalpojumus jūsu paziņojuma subjektam, noteikumiem, un nosacījumi, kas izklāstīti šajā līgumā. Turklāt, tu ievērosi noteikumus, vadlīnijas, politikas, noteikumiem, un nosacījumi, kas attiecas uz šādiem pakalpojumiem, pirms tos izmantojat.

Reģistrējoties vietnē un ņemot vērā vietnes izmantošanu, jūs piekrītat sniegt patiesību, precīzs, aktuāla un pilnīga informācija par sevi.

Tiek reģistrēts, ir nepieciešams izmantot paroli. Jūs esat atbildīgs par savas paroles aizsardzību. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par visiem paziņojumiem, un notiekošās darbības vai bezdarbība, izmantojot savu paroli. Ja jums ir kāds iemesls ticēt vai uzzināt par zaudējumiem, paroles zādzību vai neatļautu izmantošanu, nekavējoties paziņo FISHISHERE.

Jūs varat piekļūt, kopiju, lejupielādēt un izdrukāt Vietnē esošos materiālus personiskai un nekomerciālai lietošanai, ar nosacījumu, ka nepārveidojat vai neizdzēšat nekādas autortiesības, preču zīme vai cits īpašumtiesību paziņojums, kas parādās materiālā, kuram piekļūstat, kopiju, lejupielādēt vai izdrukāt. Jebkāda cita Vietnes satura izmantošana, tostarp, bet ne tikai, modifikācijas, izplatīšana, pārnešana, sniegumu, pārraide, publikācija, augšupielāde, licencēšana, reversā inženierija, nodošana vai pārdošana, vai atvasinātu darbu radīšana no, jebkurš materiāls, informāciju, programmatūra, produkti vai pakalpojumi, kas iegūti no Vietnes, vai Vietnes izmantošana mērķiem, kas konkurē ar FISHISHERE, ir nepārprotami aizliegts.

Jūs nedrīkstat augšupielādēt, izplatīt, vai kā citādi publicēt šajā vietnē jebkādu saturu, informāciju, vai cits materiāls, kas (a) ietver visas kļūdas, vīrusi, tārpi, slazdu durvis, Trojas zirgi, vai cits kaitīgs kods vai rekvizīti; (b) ir apmelojošs, draudošs, apmelojoši, neķītrs, nepiedienīgi, pornogrāfisks, diskriminējoši, vai var izraisīt jebkādu civiltiesisku vai kriminālatbildību saskaņā ar ASV likumiem. vai jebkuras citas valsts tiesību akti, kas var tikt piemēroti; or (c)pārkāpj vai pārkāpj autortiesības, patenti, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, komercnoslēpumus, vai citas jebkuras personas īpašumtiesības.

Piekrītot šiem lietošanas noteikumiem, izmantojot vietni, jūs apliecināt, ka esat 18 gadu vecumā vai vecāki. Ja esat zem 18 gadus veci, lūdzu, izmantojiet šo vietni tikai vecāku vai likumīgā aizbildņa uzraudzībā. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem un nosacījumiem, ar šo piešķir jums ierobežotu, atsaucama, nav nododami, un neekskluzīva licence, lai piekļūtu Vietnei un tās izmantošanai, parādot to savā interneta pārlūkprogrammā tikai iepirkšanās nolūkos, nevis komerciālai lietošanai vai izmantošanai kādas trešās puses vārdā., izņemot gadījumus, kad FISHISHERE iepriekš ir skaidri atļāvis. Jebkurš šī Līguma pārkāpums izraisa tūlītēju šajā punktā piešķirtās licences atsaukšanu bez iepriekšēja brīdinājuma.

FISHISHERE patur tiesības atteikt vai atcelt jebkuras personas reģistrāciju šai Vietnei, noņemt jebkuru personu no šīs vietnes vai aizliegt jebkurai personai izmantot šo vietni jebkāda iemesla dēļ.

5. IZMAIŅAS ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo vietni un šos Noteikumus un nosacījumus.

FISHISHERE patur tiesības, pēc saviem ieskatiem, Mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt jebkuru šo lietošanas noteikumu daļu, pilnībā vai daļēji, jebkurā laikā, ievietojot Vietnē pārskatītos noteikumus. Jūsu pienākums ir periodiski pārbaudīt jebkādas izmaiņas, ko mēs veicam lietošanas noteikumos. Jūsu turpmāka Vietnes izmantošana pēc jebkādām izmaiņām Lietošanas noteikumos vai citās politikās nozīmē, ka piekrītat izmaiņām.