Prieš tęsdami, perskaitykite šią Sutartį, nes prieiga, naršymas, arba kitaip naudodamiesi svetaine, sutinkate su visomis paminėtomis sąlygomis.

1. INFORMACIJOS TIKSLUMAS IR IŠSAMUMAS

FISHISHERE neatsako, jei šioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli, pilnas arba dabartinis. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesnis, išsamesni ar savalaikiškesni informacijos šaltiniai.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios Svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų pareiga stebėti svetainės pakeitimus. Kai kurie elementai gali atrodyti šiek tiek didesni arba mažesni nei tikrasis dydis dėl ekrano numatytųjų nustatymų ir fotografavimo metodų. Kiti elementai gali būti pavaizduoti didesniu nei tikrasis dydis, kad būtų aiškiai parodyta informacija, arba mažesnis nei tikrasis dydis, kad būtų rodoma visa prekė.

2. TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS

Tam tikras turinys, Šios Svetainės funkcijos ir funkcijos gali priklausyti trečiosioms šalims – trečiųjų šalių teikėjams ir jas valdyti. Jūsų naudojimas ir sąveika su tokiu turiniu, funkcijoms ir funkcijoms arba Trečiųjų šalių turiniui gali būti taikomos atskiros taisyklės ir sąlygos.

Tuo atveju, pripažįstate, kad šios naudojimo sąlygos nebus taikomos jums naudojant trečiųjų šalių turinį ir kad jums bus taikomos tokių trečiųjų šalių teikėjų siūlomos naudojimo sąlygos ir jų laikysitės..

YOU ACKNOWLEDGE THAT WE ARE NOT RESPONSIBLE OR OTHERWISE LIABLE FOR THIRD PARTY CONTENT OR THE ACTS OR OMISSIONS OF THIRD PARTY PROVIDERS AND THAT ANY CLAIMS OR OTHER CAUSES OF ACTION AVAILABLE TO YOU IN CONNECTION WITH EITHER OF THE FOREGOING WILL BE BROUGHT AGAINST THE APPLICABLE THIRD PARTY PROVIDER(S) AND NOT US.

3. USE OF MATERIALS ON THE SITE

All content on this Site (including, without limitation, text, design, graphics, logos, icons, images), is the exclusive property of and owned by FISHISHERE, its licensors or its content providers and is protected by copyright, trademark and other applicable laws.

ŽVEJYNA, or its licensors or content providers, retain full and complete title to the material provided on the Site, including all associated intellectual property rights, and provide this material to you under a license that is revocable at any time in company’s discretion. FISHISHERE negarantuoja ir nepareiškia, kad jūsų medžiagos naudojimas šioje svetainėje nepažeis trečiųjų šalių, nesusijusių su FISHISHERE, teisių..

4. ELGESYS SVETAINĖJE

Mes teikiame paslaugas jūsų subjektams su pranešimais, terminai, ir sąlygos, nustatytos šioje sutartyje. Be to, paklusite taisyklėms, Gairės, politika, terminai, ir tokioms paslaugoms taikomas sąlygas prieš naudodamiesi jomis.

Prisiregistruodami ir atsižvelgdami į jūsų naudojimąsi svetaine sutinkate pateikti teisingą, tikslūs, naujausią ir išsamią informaciją apie save.

Yra registruojamas, būtina naudoti slaptažodį. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio apsaugą. Jūs sutinkate, kad būsite atsakingas už visus pateiktus pareiškimus, ir įvykę veiksmai ar neveikimas, naudojant savo slaptažodį. Jei turite kokių nors priežasčių tikėti ar sužinoti apie bet kokius nuostolius, vagystė arba neteisėtas jūsų slaptažodžio naudojimas, nedelsiant pranešti FISHISHERE.

Galite prieiti, kopija, atsisiųskite ir atsispausdinkite svetainėje esančią medžiagą asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, su sąlyga, kad nepakeisite ar nepanaikinsite jokių autorių teisių, prekės ženklas ar kitas nuosavybės pranešimas, rodomas medžiagoje, kurią pasiekiate, kopija, atsisiųskite arba atsispausdinkite. Bet koks kitas svetainės turinio naudojimas, įskaitant modifikaciją, bet tuo neapsiribojant, paskirstymas, užkrato pernešimas, spektaklis, transliacija, leidinys, įkėlimas, licencijavimas, atvirkštinės inžinerijos, perdavimas ar pardavimas, arba išvestinių kūrinių kūrimas iš, bet kokia medžiaga, informacija, programinė įranga, produktai ar paslaugos, gautos iš Svetainės, arba naudoti Svetainę su FISHISHERE konkuruojančiais tikslais, yra aiškiai draudžiamas.

Jūs neturėsite įkelti, paskirstyti, ar kitaip šioje svetainėje skelbti bet kokį turinį, informacija, ar kita medžiaga, kuri (a) apima visas klaidas, virusai, kirminų, spąstų durys, Trojos arkliai, arba kitas žalingas kodas ar savybės; (b) yra šmeižtas, grasinantis, šmeižikiškas, nepadoru, nepadoru, pornografinis, diskriminacinis, arba gali užtraukti bet kokią civilinę ar baudžiamąją atsakomybę pagal JAV įstatymus. arba bet kurios kitos šalies įstatymus, kurie gali būti taikomi; arba (c)pažeidžia ar pažeidžia autorių teises, patentai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekybos paslaptys, ar kitas bet kurio asmens turtines teises.

Naudodamiesi Svetaine, sutikdami su šiomis naudojimo sąlygomis, patvirtinate, kad esate 18 metų ar vyresni. Jei esate pagal 18 metų amžiaus, naudokite šią svetainę tik prižiūrint vienam iš tėvų ar teisėtų globėjų. Pagal šios sutarties sąlygas, šiuo suteikia jums ribotą, atšaukiamas, neperleidžiamas, ir neišskirtinė licencija pasiekti ir naudoti svetainę, rodant ją savo interneto naršyklėje tik apsipirkimo tikslais, o ne jokiam komerciniam naudojimui ar naudojimui bet kurios trečiosios šalies vardu., išskyrus atvejus, kai FISHISHERE aiškiai leidžia iš anksto. Dėl bet kokio šios Sutarties pažeidimo šioje dalyje suteikta licencija bus nedelsiant atšaukta be įspėjimo.

FISHISHERE pasilieka teisę atsisakyti arba atšaukti bet kurio asmens registraciją šioje svetainėje, pašalinti bet kurį asmenį iš šios svetainės arba uždrausti bet kuriam asmeniui naudotis šia svetaine dėl bet kokios priežasties.

5. ŠIŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti šią svetainę ir šias sąlygas.

FISHISHERE pasilieka teisę, savo nuožiūra, pasikeisti, modifikuoti, pridėti arba pašalinti bet kurią šių naudojimo sąlygų dalį, visiškai arba iš dalies, bet kada, paskelbdamas Svetainėje pakeistas sąlygas. Jūs privalote periodiškai tikrinti, ar nėra jokių naudojimo sąlygų pakeitimų. Jei toliau naudositės svetaine po bet kokių naudojimo sąlygų ar kitų politikos nuostatų pakeitimų, sutinkate su pakeitimais.