Voordat u verder gaan, lees asseblief hierdie ooreenkoms, want toegang, blaai, of andersins die gebruik van die webwerf dui op u instemming met al die genoemde bepalings en voorwaardes.

1. Akkuraatheid en volledigheid van inligting

FISHISHERE is nie verantwoordelik as inligting wat op hierdie webwerf beskikbaar gestel word nie akkuraat is nie, volledig of aktueel. Die materiaal op hierdie webwerf word slegs vir algemene inligting verskaf en moet nie op staatgemaak of gebruik word as die enigste basis om besluite te neem sonder om primêre, meer akkuraat, meer volledige of meer tydige bronne van inligting.

Ons behou die reg voor om die inhoud van hierdie webwerf te eniger tyd te verander, maar ons het geen verpligting om enige inligting op die webwerf by te werk nie. Jy stem in dat dit jou verantwoordelikheid is om veranderinge aan die webwerf te monitor. Sommige items kan effens groter of kleiner as die werklike grootte lyk as gevolg van skermverstellings en fotografietegnieke. Ander items kan op 'n groter as werklike grootte voorgestel word om besonderhede duidelik te wys, of kleiner as werklike grootte om die hele item te wys.

2. DERDE PARTY INHOUD

Seker van die inhoud, kenmerke en funksionaliteit op hierdie webwerf mag besit en bedryf word deur derde partye - Derdeparty-verskaffers. Jou gebruik van en interaksie met sulke inhoud, kenmerke en funksionaliteit of derdeparty-inhoud kan onderhewig wees aan afsonderlike bepalings en voorwaardes.

In daardie geval, jy erken dat hierdie Gebruiksvoorwaardes nie van toepassing sal wees op jou gebruik van die Derdeparty-inhoud nie en dat jy onderhewig sal wees aan en voldoen aan die gebruiksvoorwaardes wat deur sodanige Derdepartyverskaffers aangebied word..

JY ERKEN DAT ONS NIE VERANTWOORDELIK IS OF ANDER ANDERS AANSPREEKLIK IS VIR DERDEPARTY-INHOUD OF DIE HANDELINGE OF VERLAATSINGE VAN DERDEPARTY VERSKAFERS NIE EN DAT ENIGE EIS OF ANDER OORSAKE VAN HANDELING BESKIKBAAR VIR JOU TEN AANZIENLIKE DAARVAN BESKIKBAAR IS. VERSKAFFER(S) EN NIE ONS NIE.

3. GEBRUIK VAN MATERIALE OP DIE WERF

Alle inhoud op hierdie webwerf (insluitend, sonder beperking, teks, ontwerp, grafika, logo's, ikone, beelde), is die eksklusiewe eiendom van en besit deur FISHISHERE, sy lisensiehouers of sy inhoudverskaffers en word deur kopiereg beskerm, handelsmerk en ander toepaslike wette.

VISSER, of sy lisensiegewers of inhoudverskaffers, behou volle en volledige titel van die materiaal wat op die webwerf verskaf word, insluitend alle gepaardgaande intellektuele eiendomsregte, en verskaf hierdie materiaal aan jou onder 'n lisensie wat te eniger tyd in die maatskappy se diskresie herroepbaar is. FISHISHERE waarborg of verteenwoordig nie dat jou gebruik van materiaal op hierdie webwerf nie regte van derde partye wat nie met FISHISHERE geaffilieer is nie, sal skend.

4. GEDRAG OP DIE WERF

Ons verskaf dienste aan jou onderwerp aan die kennisgewings, terme, en voorwaardes uiteengesit in hierdie ooreenkoms. Buitendien, jy sal die reëls gehoorsaam, riglyne, beleide, terme, en voorwaardes van toepassing op sulke dienste voordat jy dit gebruik.

Deur te registreer by en met inagneming van jou gebruik van die webwerf stem jy in om ware te verskaf, akkuraat, huidige en volledige inligting oor jouself.

Word geregistreer, dit word vereis om 'n wagwoord te gebruik. Jy is verantwoordelik vir die beskerming van jou wagwoord. Jy stem in dat jy verantwoordelik sal wees vir enige en alle stellings wat gemaak word, en handelinge of versuim wat plaasvind, deur die gebruik van jou wagwoord. As jy enige rede het om te glo of bewus word van enige verlies, diefstal of ongemagtigde gebruik van jou wagwoord, stel FISHISHERE dadelik in kennis.

Jy mag toegang kry, kopieer, laai en druk die materiaal op die webwerf vir jou persoonlike en nie-kommersiële gebruik, mits jy nie enige kopiereg wysig of uitvee nie, handelsmerk of ander eiendomskennisgewing wat verskyn op die materiaal waartoe u toegang het, kopieer, aflaai of druk. Enige ander gebruik van inhoud op die webwerf, insluitend maar nie beperk tot die wysiging nie, verspreiding, oordrag, optrede, uitsaai, publikasie, oplaai, lisensiëring, omgekeerde ingenieurswese, oordrag of verkoop van, of die skepping van afgeleide werke van, enige materiaal, inligting, sagteware, produkte of dienste verkry vanaf die webwerf, of die gebruik van die webwerf vir doeleindes mededingend met FISHISHERE, word uitdruklik verbied.

Jy mag nie oplaai nie, versprei, of andersins enige inhoud deur hierdie webwerf publiseer, inligting, of ander materiaal wat (a) sluit enige foute in, virusse, wurms, valdeure, Trojaanse perde, of ander skadelike kode of eienskappe; (b) lasterlik is, dreigend, lasterlik, obseen, onwelvoeglik, pornografiese, diskriminerend, of kan aanleiding gee tot enige siviele of strafregtelike aanspreeklikheid kragtens die wette van die VSA. of die wette van enige ander land wat van toepassing mag wees; of (c)kopiereg skend of skend, patente, handelsmerke, dienspunte, handelsgeheime, of ander eiendomsregte van enige persoon.

Deur hierdie Gebruiksvoorwaardes te aanvaar deur jou gebruik van die webwerf, jy sertifiseer dat jy is 18 jaar oud of ouer. As jy onder is 18 jaar oud gebruik asseblief hierdie webwerf slegs onder die toesig van 'n ouer of wettige voog. Onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms, gee u hiermee 'n beperkte, herroepbaar, nie-oordraagbaar nie, en nie-eksklusiewe lisensie om toegang tot die webwerf te verkry en dit te gebruik deur dit slegs op u internetblaaier te vertoon vir die doel van inkopies en nie vir enige kommersiële gebruik of gebruik namens enige derde party nie, behalwe soos vooraf deur FISHISHERE uitdruklik toegelaat. Enige oortreding van hierdie Ooreenkoms sal lei tot die onmiddellike herroeping van die lisensie wat in hierdie paragraaf toegestaan ​​is sonder kennisgewing aan jou.

FISHISHERE behou die reg voor om enige persoon se registrasie vir hierdie webwerf te weier of te kanselleer, verwyder enige persoon van hierdie webwerf of verbied enige persoon om hierdie webwerf vir enige rede hoegenaamd te gebruik.

5. VERANDERINGE AAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES

Ons behou die reg voor om hierdie webwerf en hierdie bepalings en voorwaardes te eniger tyd te verander.

FISHISHERE behou die reg voor, na eie goeddunke, om te verander, verander, voeg of verwyder enige gedeelte van hierdie Gebruiksvoorwaardes, in die geheel of gedeeltelik, enige tyd, deur hersiene bepalings op die webwerf te plaas. Dit is jou verantwoordelikheid om periodiek na te gaan vir enige veranderinge wat ons aan die Gebruiksvoorwaardes maak. Jou voortgesette gebruik van die webwerf na enige veranderinge aan die Gebruiksvoorwaardes of ander beleide beteken dat jy die veranderinge aanvaar.